سایت شرط بندی

بازی کارتی اوکی OKEY در سایت شرط بندی معتبر

سایت nonelouder.com تقدیم میکند

بازی کارتی اوکی OKEY در سایت شرط بندی معتبر

بازی کارتی اوکی OKEY شرط بندی 

بازی کارتی اوکی okey یکی از بازی هاي‌ مهارتی اسـت کـه در سایت هاي‌ کازینو معتبر ایرانی ارائه میشود. باید بگوییم کـه بازی okey با کاشی هاي‌ مخصوص انجام میشود، دراین بازی هدف بازیکنان ایجاد دسته اي از کاشی ها با عدد ها و رنگ هاي‌ برابر می‌باشد. باید بگوییم کـه بازی کارتی اوکی در دسته بازی هاي‌ فکری-مهارتی و از خانواده بازی هاي‌ رامی اسـت، در ادامه نحوه انجام این بازی را مرور میکنیم.

 

بازی Okey در سایت شرط بندی

بازی اوکی «Okey» یک بازی از خانواده بازی ورق رامی «Rummy» اسـت کـه با دسته اي از 106 کاشی چوبی بازی می‌شود. این کاشی ها از عدد 1 تا 13 عدد گذاری شده اند. هشت کاشی از هر عدد وجوددارد. 2 تا قرمز، 2 تا سبز، 2 تا آبی و 2 تا مشکی. بـه علاوه 2 کاشی مخصوص با عکس شبدر وجود دارند کـه بـه نام “جوکر هاي‌ دروغین” «false jokers» شناخته می‌شوند.

بازی کارتی اوکی OKEY در سایت شرط بندی

در طی بازی هر بازیکن دستی شامل 14 کاشی دریافت می‌کند. هدف بازی ایجاد دستی شامل دسته ایی از کاشی ها با عدد هاي‌ برابر و ردیفی از کاشی هاي‌ متوالی با رنگ یکسان اسـت . این امر با کشیدن یا خارج کردن کاشی ها امکان‌پذیر می باشد. اولین بازیکنی کـه دست خودرا تکمیل کند، برنده بازی می‌باشد.

 

هدف بازی شرط بندی اوکی چیست؟

هدف بازی ایجاد دسته یا ردیف در بازی اسـت. یک دسته شامل سه یا چهار کاشی با عدد برابر و رنگ متفاوت میشود. بـه عنوان مثال 7 مشکی – 7 آبی – 7 قرمز یک دست قابل قبول را شکل میدهد. با این وجود یک 7 مشکی و دو7 قرمز دستی قابل قبول را شکل نمی‌دهد.

بازی کارتی اوکی OKEY در سایت شرط بندی

یک ردیف شامل 3 کاشی متوالی با رنگ یکسان میشود. کاشی عدد 1 می‌تواند بـه عنوان پایین ترین کاشی زیر کاشی 2 استفاده گردد یا بـه عنوان بالاترین کاشی بعد ؛ بالای کاشی 13 ؛ اما امکان استفاده از هردو حالت دریک زمان وجود ندارد. از رو دو ردیف 3-2-1 آبی و 1-13-12 سبز قابل قبول می باشند، اما 2-1-13 مشکی قابل قبول نیست.

بازی کارتی اوکی OKEY در سایت شرط بندی

کدام دست بازی okey برنده است؟

یک دست برنده شامل 14 کاشی کـه بـه طور کامل ایجاد دسته یا ردیف کنند میشود، بـه عنوان مثال دو دسته 3 و دو ردیف از 4 یا یک ردیف از 6؛ یک ردیف از 4 و یک دسته از 4. هیچ کاشی ایی نمی‌تواند بـه طور هم زمان در بیش از یک ترکیب «دسته یا ردیف» مورد استفاده قرار بگیرد.

بازی کارتی اوکی OKEY در سایت شرط بندی

شـما میتوانید کاشی هاي‌ خودرا با استفاده از دکمه “مرتب کردن دسته ها” بـه صورت دسته مرتب کرده و یا با استفاده از دکمه “مرتب کردن ردیف ها” بـه صورت ردیف مرتب کنید. همچنین می‌توانید با استفاده از قسمت تنظیمات گزینه مرتب کردن خودکار را فعال/غیرفعال نمایید.

بازی کارتی اوکی OKEY در سایت شرط بندی

در صورتی کـه دست برنده داشته باشید:

می‌توانید پس از کنار گذاشتن کاشی آخر خود با نمایان ساختن تمام کاشی هاي‌ خود بر روی میز بازی را بـه پایان برسانید. بـه استثنا زمان بیرون گذاشتن کاشی ها و رو کردن انها بر روی میز، تا زمانی کـه بازیکنی دست برنده ایی نداشته باشد هیچ کاشی ایی نمایان نمی‌شود. «هیچ دست یا ردیفی در طول بازی نمایان نمی‌شود».

 

جوکرها در بازی اوکی

در آغاز هر دور جوکر هاي‌ «واقعی» تعیین میشوند.کاشی هاي‌ همرنگ کاشی رو شده با یک عدد بالاتر، جوکر هستند. این کاشی ها می‌توانند بـه عنوان هر کاشی ایی کـه مورد نظر دارنده ان اسـت بـه منظور تکمیل یک دسته یا ردیف مورد استفاده قرار بگیرد. بـه عنوان مثال در صورتی کـه 4 قرمز رو شود، کاشی هاي‌ 5 قرمز جوکر هستند.6 آبی – 5 قرمز- 5 قرمز- 9 آبی بـه عنوان یک ردیف درنظر گرفته می‌شود.

بدین شکل کـه:

جوکرها بـه عنوان 7 و 8 آبی درنظر گرفته می‌شوند. بـه همین ترتیب، 10 سبز- 10 مشکی -5 قرمز بـه عنوان یک دسته درنظر گرفته می‌شود، بـه شکلی کـه کـه 5 قرمز نمایانگر 10 قزمز یا آبی اسـت. هنگامی کـه دستی شامل 7 جفت دارید، جوکر میتواند بـه عنوان هر کاشی ایی برای تشکیل یک جفت مورد استفاده قرار بگیرد.

بازی کارتی اوکی

2 جوکر دورغین

دو کاشی ایی هستند کـه عکس شبدر بر روی ان اسـت- تنها بـه منظور نمایش کاشی هاي‌ جوکر درنظر گرفته میشوند. بنابر این هنگامی کـه کاشی هاي‌ 5 قرمز جوکر هستند، جوکر هاي‌ دروغین بـه عنوان 5 کاشی هاي‌ 5 قرمز درنظر گرفته میشوند. دراین صورت بـه عنوان مثال 4 قرمز – جوکر دروغین- 6 قرمز بـه عنوان یک ردیف و 5 مشکی- 5 آبی- 5 سبز-جوکر دروغین بـه عنوان یک دسته درنظر گرفته می‌شود.

 

توجه داشته باشید کـه:

همچنین در صورتی داشتن دستی برنده از دسته ها و ردیف ها با استفاده از یک جوکر، نمی بایست فوراً دست خودرا نمایان سازید. درصورت تمایل می‌توانید بازی رابا امید بـه تشکیل دست برنده بـه اضافی یک جوکر بـه عنوان آخرین کاشی کنار گذاشته شده، ادامه دهید.

 

برد 2 برابر در بازی شرط بندی اوکی

چنانچه بتوانید با کنار گذاشتن جوکر و نمایان ساختن 14 کاشی خود بـه عنوان دست برنده بـه بازی پایان دهید، برد شـما دو برابر برد معمولی ارزش دارد. بـه این نکته توجه داشته باشید کـه با ادامه دادن بازی و صرف نظر کردن از برد معمولی، ریسک این وجوددارد کـه بازیکن دیگری قبل از آنکه شـما برد خودرا دو برابر کنید، دست برنده خودرا تکمیل و نمایان سازد. دراین صورت شـما هیچ مبلغی برای دست برنده مخفی خود دریافت نخواهید کرد.

 

امتیاز دهی در بازی Okey آنلاین

هر بازیکن بازی رابا 20 امتیاز آغاز میکند و هر زمانی کـه بازیکن دیگری دست را ببرد بـه شرح ذیل امتیاز از دست می‌دهد. هنگامی کـه بازیکنی بازی را بـه صورت معمولی ببرد، سایر بازیکنان 2 امتیاز از دست می‌دهند. همچنین هنگامی کـه بازیکنی با بیرون گذاشتن جوکر دستی را ببرد، سایر بازیکنان 4 امتیاز از دست میدهند. چنانچه بازیکن دستی رابا استفاده از 7 جفت ببرد، سایر بازیکنان 4 امتیاز از دست می‌دهند.

بازی کارتی اوکی OKEY در سایت شرط بندی

در صورتی کـه بازی بدون نمایان ساختن دست برنده توسط بازیکنان «بـه این دلیل کـه هیچ کاشی دیگری برای پخش شدن میان بازیکنان وجود ندارد» بـه پایان برسد، امتیازدهی وجود ندارد. بازی تا زمانی کـه امتیاز بازیکن صفر یا زیر صفر شود ادامه دارد. بازیکنی کـه در ان هنگام بیشترین امتیاز را داشته باشد برنده و سایر بازیکنان بازنده می باشند.

 

چگونه در بازی اوکی okey شرط بندی کنیم؟

برای شرط بندی در بازی آنلاین اوکی میتوانید بـه سایت هاي‌ معتبر کازینویی مراجعه کنید. اگر هنوز دریک سایت معتبر ثبت نام نکرده اید، ما بهترینها را بـه شـما پیشنهاد می‌دهیم. برای ورود بـه معتبرترین سایت بازی هاي‌ کازینو ایران می‌توانید بر روی لینک ورود بـه سایت کـه در پایین صفحه قرار داده ایم کلیک کنید. همچنین برای مطالعه آموزش هاي‌ بیشتر می‌توانید بـه مطالب پیشنهادی زیر مراجعه کنید.

 

شما در سایت nonelouder.com پرطرفدارترین پستهای جهان را مشاهده خواهید کرد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا