سایت شرط بندی

مقایسه بازی حکم و بازی شلم پاسور و (بهترین سایت شرط بندی پاسور)

سایت nonelouder.com تقدیم میکند

مقایسه بازی حکم و بازی شلم پاسور و (بهترین سایت شرط بندی پاسور)

دراین پست بـه مقایسه بازی حکم و بازی شلم می‌پردازیم. این بازی جزو محبوب ترین بازی هاي‌ پاسور می باشند. از آنجا حکم و شلم دو بازی رایج در کشور ما هستند، سوالات زیادی پیرامون انها وجوددارد. این دو بازی همانند استقلال و پرسپولیس دائما با یک دیگر در حال مقایسه هستند. دراین پست میخواهیم بـه طور کامل درمورد این بازی هاي‌ صحبت کنیم و شباهت ها و تفاوت هاي‌ آن ها را مورد بررسی قرار دهیم.

 

بازی حکم و شلم چه تفاوت هایی دارند؟

در ابتدا با بازی حکم شروع می‌کنیم. بازی حکم، ظرافت ‌هاي‌ بسیاری دارد. تعیین حکم عملی ساده نیست و ترکیبی از بررسی احتمالات و ریسک اسـت. این کـه بازیکنان چه برگ‌هایي را می آیند و یا مهم‌تر از ان؛ چه برگ‌هایي را نمی آیند، ترتیب ورود برگ‌ها بـه بازی، برش‌ها، شروع با خال حکم «حکم‌لازم» و حالت‌هاي‌ دیگر، همه ی بر ظرافت بازی حکم می‌افزاید ودر مجموع ان را جذاب می کند.

مقایسه بازی حکم و بازی شلم پاسور

در بازی حکم، حاکم بـه صورت چرخشی و پادساعت‌گرد مشخص میشود. تیمی کـه ۷ دست بگیرد، برنده اسـت. بـه عبارت دیگر امتیاز هر دست یا صفر اسـت یا یک «حاکم یا دست را می گیرد یا میدهد». امتیاز تیم‌ها در طول بازی کاهش نمییابد و بازی حکم، امتیاز منفی ندارد. در حکم، برگ‌ها نیز امتیازی ندارند. تاکید بر امتیاز هر دست یا برگ‌ها بـه دلیل مقایسه‌اي اسـت کـه کمی بعد بـه ان نیاز خواهیم داشت.

 

بازی حکم چگونه است؟

مقایسه بازی حکم و بازی شلم پاسور

در بازی حکم همه ی چیز بـه نظر ساده می آید. در بازی و قبل از رو کردن ورق ‌ها، یکی از خال ‌ها بـه عنوان خال «حکم» تعیین می ‌شود. بـه این معنا کـه ان خال مهم ‌تر از خال ‌هاي‌ دیگر اسـت. خال حکم می ‌تواند بالاتر از خال زمینه «خالی کـه بازی شده اسـت» قرار گیرد و ان‌ها را سر کند. از آنجا کـه «حکم» کلاس کاری خودش را دارد طبعا ورودش بـه بازی نیز کم ‌اهمیت نیست و نامی ویژه دارد: بُرش.

 

برش در بازی حکم

برش بدین معناست کـه اگر بازیکنی خال زمینه را نداشت، در نوبت خود یکی از برگ‌ هاي‌ خال حکم را می ‌تواند بازی کند و بـه اصطلاح ببُرد و ان دور را بگیرد. نفر چهارم، خال زمینه «در این جا، گشنیز» را ندارد. پس با دولوی حکم «در این جا، دل» می‌بُرد.

 

اگر بازیکن بعدی هم خال زمینه نداشت

اگر بازیکن بعد از او هم خال زمینه را نداشت: او نیز میتواند ببُرد. اما لازم اسـت با خال بالاتری نسبت بـه بازیکن قبلی ببُرد. تا دور را بگیرد «بُرش روی بُرش». وقتی برش دوم و حتی سوم اتفاق می‌افتد در اصطلاح میگویند: بالاتر، بُرید.

 

حاکم چگونه تعیین می شود؟

مقایسه بازی حکم و بازی شلم

اینک شـما بازی حکم را می دانید: قبل از شروع یک نفر بـه عنوان شروع ‌کننده بازی تعیین می شود کـه بـه او حاکم می گویند. حاکم، حکم را تعیین و بازی را شروع میکند. بازی حکم مجموعه ‌اي از آمدن برگ‌ ها، سرکردن ‌ها و برش اسـت. حاکم اگر نتواند ان دستی کـه خود تعیین ‌کننده حکم بوده اسـت را بگیرد، حکومت بـه نفر بعدی بـه صورت پاد ساعت ‌گرد، منتقل می شود. سپس او حاکم جدید بازی خواهد بود.

 

چه کسی برنده بازی حکم است؟

طبعا اگر دست را بگیرد خود وی همان‌ گونه حاکم خواهد ماند. بـه همین ترتیب بازی ان‌قدر ادامه می یابد تا این کـه یکی از تیم‌ها بتواند 7 دست، بگیرد و بازی را ببرد.

 

بازی حکم چند نفره است؟

بازی استاندارد حکم، چهار نفره اسـت کـه در دو تیم قرار می‌ گیرند. بازیکنان یک در بین از هر تیم دور میز بازی می ‌نشینند بـه گونه‌ اي کـه هم ‌تیمی ‌ها روبروی هم و سمت راست و چپ هر یک، بازیکنان حریف قرار می ‌گیرند. هر بازیکن فقط برگ ‌هاي‌ خودرا می ‌بیند. بـه هم ‌تیمی ‌ها، «شریک» یا «یار» می ‌گویند. همچنین وقتی یک بازیکن حاکم می ‌شود بـه هم ‌تیمی او «یار حاکم» می ‌گویند.

 

بازی شلم چگونه است؟

مقایسه بازی حکم و بازی شلم پاسور

مقایسه بازی حکم و بازی شلم

در بازی شلم ترتیب اهمیت برگ‌ ها و نقش خال حکم، همانند بازی حکم اسـت. اما ذهنیت و منطق بازی کاملاً متفاوت اسـت. هر چه از حکم می دانید را کنار بگذارید و با سیستم فکری دیگری وارد بازی شلم شوید. در بازی شلم، حاکم بـه صورت چرخشی مشخص نمیشود. تعداد دست‌هاي‌ گرفته شده؛ تیم برنده را تعیین نمیکند. بازی شلم، امتیازی ‌ست و امتیاز تیم ‌ها مدام بالا و پایین می ‌شود.

 

چه کسی برنده بازی شلم است؟

مقایسه بازی حکم و بازی شلم پاسور

در شلم تیم‌ ها بـه ‌مرور امتیاز جمع‌آوری می ‌کنند تا بـه امتیاز پایانی «۱۱۶۵» دست یابند. در بازی شلم، حکومت اجباری نیست و ممکن اسـت یک بازیکن طوری بازی کند کـه هیچ‌گاه حاکم نشود. امتیازات هر دست از بازی شلم بین دو تیم تقسیم میشود و الزاماً این‌طور نیست کـه یکی از تیم‌ها تمام امتیاز را بگیرد و دیگری صفر.

 

چه چیزی بازی شلم را محبوب می کند؟

همین توجه بـه امتیاز هر برگ، امتیاز جمع ‌آوری ‌شده در هر دور، امتیاز گرفته ‌شده در هر دست و امتیازشماری لحظه‌ بـه ‌لحظه در جریان بازی، هیجانی فراتر از حکم بـه بازی شلم تزریق می ‌کند. هنوز هیجان بیشتری میخواهید؟ گاه در شلم برای زنده نگه‌ داشتن شانس برد، یک بازیکن میتواند علیه تیم خود رفتار کند.

 

دور، بار، دست و بازی به چه معناست؟

لابد شنیده‌اید کـه «سه بار بازی کردیم و هر سه بار بردیم». تکلیف بازی و بار دراین مثال روشن اسـت. در فاصله بین تعیین تیم‌ها و توزیع برگ‌ها تا لحظه تعیین تیم برنده، یک بازی در جریان اسـت. تکرار این رفتار بـه تعداد «باری» کـه بازی انجام میشود، می‌افزاید.

 

دست

هر بار کـه برگ‌ها بـه‌هم ریخته می شود و اصطلاحاً بُر میخورند و سپس بین بازیکنان توزیع می شود، یک دست از بازی ‌ست.

 

دور

هر بار کـه تمام بازیکنان یکی از برگ‌هاي‌ خودرا نمایان میکنند «رو میکنند»،یک دور از بازی‌ست.

 

بازی حکم چند دست طول می‌کشد؟

در بازی نرمال حکم، سیزده بار برگ‌ها بین بازیکنان توزیع ودر نهایت تیم برنده تعیین می شود. هرچند کـه ممکن اسـت یکی از تیم‌ها پشت‌سرهم دست‌ها را بگیرد و بازی تنها هفت دست طول بکشد. در حالت‌هایي نیز ممکن اسـت بازی در سه یا چهار دست پایان یابد. بازی حکم زمانی در سه دست تمام میشود کـه در دست اول؛ حاکم، کوت شود و حاکم جدید دو دست بعدی را کوت کند «۳+۲+۲ امتیاز».

مقایسه بازی حکم و بازی شلم پاسور

بازی زمانی در چهار دست تمام می شود کـه حاکم از شروع بازی پشت‌سرهم سه دست را کوت کند و دست چهارم را هم بگیرد «۲+۲+۲+۱». چنانچه تعداد دست گرفته‌شده تیم‌ها در شماره ۶ برابر شود ممکن اسـت طبق توافق، بازی را بـه عقب برگردانند و بازی را از پنج-پنج برابر ادامه دهند.

 

بازی شلم چند دست طول می‌ کشد؟

در شلم امتیاز نهایی و طبعا امتیاز هر دست مهم اسـت و نه تعداد دست‌هاي‌ گرفته شده. همچنین در طول بازی بارها امتیاز تیم‌ها بالا و پایین میشود. از این رو، بازی شلم شاید ساعت‌ها بـه طول بیانجامد ودر تئوری ممکن اسـت هرگز پایان نیابد و شامل بی ‌نهایت دست باشد. در کوتاه‌ترین حالت ممکن بازی ۱۱۶۵ امتیازی شلم، چهار دست طول میکشد.

 

سایت بازی حکم و شلم آنلاین

اگر تمایل دارید تا در بازی حکم و شلم آنلاین شرکت داشته باشید، ما معتبرترین سایت ایرانی را بـه شـما معرفی می‌کنیم. برای اینکار کافی اسـت تا بر روی لینک ورود بـه سایت کـه در پایین صفحه قرار داده ایم کلیک کنید. دراین سایت میتوانید در محبوب ترین بازی هاي‌ پاسور آنلاین از جمله حکم و شلم شرکت داشته باشید. شـما می‌توانید با ایجاد یک حساب کاربری بـه تمام بخشها دسترسی داشته باشید.

 

شما در سایت nonelouder.com پرطرفدارترین پستهای جهان را مشاهده خواهید کرد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا