سایت شرط بندی

معنی اصطلاحات انگلیسی شرط بندی فوتبال با معرفی سایت معتبر

سایت nonelouder.com تقدیم میکند

معنی اصطلاحات انگلیسی شرط بندی فوتبال با معرفی سایت معتبر

اصطلاحات انگلیسی شرط بندی فوتبال 

دراین پست اصطلاحات انگلیسی شرط بندی فوتبال را شرح می‌دهیم. در سایت هاي‌ پیش بینی فوتبال طبق معمول آپشن هاي‌ شرط بندی را بـه صورت انگلیسی آورده اند. تعداد زیادی از افراد خصوصا تازه کارها معنی درست این گزینه هاي‌ شرط بندی را نمی‌دانند. صدها آپشن متنوع در سایت ها ارائه می‌شوند کـه در ادامه این مطلب بـه مرور مهم‌ترین انها خواهیم پرداخت. در ادامه بیشتر صحبت می‌کنیم. با ما همراه باشید.

 

آموزش اصطلاحات شرط بندی فوتبال 

ابتدا از اصطلاحات ساده شروع میکنیم. match resualt بـه معنی نتیجه مسابقه اسـت. 1 یعنی برد تیم میزبان، x یعنی مساوی و 2 یعنی برد تیم میهمان. در double chance کـه بـه معنی شانس دوبل می‌باشد. 1x یعنی برد تیم میزبان یا مساوی در 90 دقیقه. 2x یعنی برد تیم میهمان و یا مساوی در 90 دقیقه. 12 یعنی برد تیم میهمان یا میزبان در 90 دقیقه.

معنی اصطلاحات انگلیسی شرط بندی فوتبال

پیش نتیجه دو نیمه half/full time نام دارد. دراین شیوه نیازی بـه پیشبینی دقیق نمی باشد و می‌توانید فقط بر روی نتیجه نیمه اول و یا کل 90 دقیقه شرط ببندید. correct score یا نتیجه دقیق از پر ریسک ترین نوع پیشبینی هاست. زیرا کـه باید خیلی دقیق نتیجه دو تیم را پیشبینی کنید. combo یا ترکیبی از مجموع دو پیشبینی حاصل میشود. ولی شرط بندی میکس نیست.

 

Home / Away

بـه معنی میزبان و میهمان اسـت کـه در سایت هاي‌ شرط بندی میزبان HOME با شماره ۱ و میهمان AWAY با شماره ۲ نمایش داده می‌شود.

 

Total ۱
بـه معنی این‌که شـما مجموع گل هاي‌ تیم میزبان Home را پیشبینی می‌کنید. ۱ بـه معنی تیم میزبان اسـت.

 

Total ۲

بـه این معنی کـه مجموع گل هاي‌ تیم میهمان Away را پیشبینی می‌کنید و ۲ نیز بـه معنی تیم میهمان اسـت.

 

معنی Half Time / Full Time در شرط بندی

بـه معنی پیش‌بینی نتیجه دو نیمه اسـت کـه دراین مدل شـما نتیجه دقیق را حدس نخواهید زد بلکه شرط خودرا بر روی یک نیمه و یک نتیجه کلی در پایان ۹۰ دقیقه می بندید.

X : بـه معنی مساوی
۱ : برد تیم میزبان
۲ : برد تیم میهمان

 

شرط Combo چیست؟

بـه معنی شرط ترکیبی یا میکس اسـت کـه از ترکیب چند شرط ایجاد می‌شود. دراین نوع شرط بندی شـما در صورتی برنده هستید کـه همه ی مواردی کـه پیش بینی کردید، صحیح باشد؛ حتی اگر یکی از موارد شـما نادرست باشد، کل شرط شـما بازنده خواهد بود.

 

Half Time

بـه معنی نیمه اول و بـه صورت مختصر با HF نشان داده میشود.

 

مثال:

Over ۰.۵ HF مجموع گل بیشتر از ۰٫۵ در نیمه اول

۱ HF تیم میزبان برنده نیمه اول

BTTS HF هردو تیم در نیمه اول گل بزنند.

 

Second Half

بـه معنی نیمه دوم و بـه صورت مختصر با ۲HF نشان داده می‌شود. نکته اي کـه در اینجا باید بدانید این اسـت کـه شرط هاي‌ نیمه دوم از نیمه اول و نتیجه کل بازی جداست.

 

معنی Correct Score در شرط بندی

بـه معنی نتیجه دقیق اسـت کـه همانگونه کـه می‌دانید این پیش بینی ریسک بالایی دارد چرا کـه حدس زدن نتیجه دقیق بازی اصولا مشکل اسـت و البته بـه دلیل این سختی ضرایب نیز بالاتر هستند.

 

Match Result

بـه معنی نتیجه مسابقه « ۱: برد تیم میزبان — X : مساوی — ۲: بر تیم میهمان »

 

Double Chance در شرط بندی فوتبال

معنی اصطلاحات انگلیسی شرط بندی فوتبال

بـه معنی شانس دو برابر اسـت یعنی شـما دراین مورد دو حالت از سه حالت ممکن دریک مسابقه « برد، باخت یا تساوی» را ترکیب میکنید و مجموع بهتری را برای خود می سازید. ضرایب نیز دراین مدل بـه دلیل آسانی در پیشبینی پایین‌تر هستند اما ریسک کمتری دراین روش وجوددارد.

 

۱X: برد تیم میزبان یا نتیجه مساوی

۲X: برد تیم میهمان یا نتیجه مساوی

۱۲: برد تیم میهمان یا برد میزبان

 

Both Teams To Score

بـه معنی گل برای هردو تیم بـه این معنی:

GG/ BTTS Yes: یک گل توسط هردو تیم حداقل زده شود.

NG/BTTS No: هیچ گلی توسط دو تیم زده نشود.

 

۳Way Total

بـه معنی پیشبینی مجموع گل در سه حالت ممکن «برد، برگشت وجه شرط، باخت.»

 

مثلاً:

در بازی تیم X و Y شرط بندی شـما برای این اسـت کـه مجموع گل مسابقه بیشتر از ۲ گل اسـت. اگر مجموع گل ها +۳ باشد شرط شـما برده اسـت. اگز مجموع گل ۲ باشد وجه شرط برگشت داده می‌شود. اگر مجموع گل ۱ یا ۰ باشد شرط شـما بـه کل بازنده اسـت.

 

معنی Asian Total در شرط بندی فوتبال

معنی اصطلاحات انگلیسی شرط بندی فوتبال

بـه معنی مجموع آسیایی اسـت کـه این نوع شرط بندی ریسک پایینتری را بـه همراه دارد و شـما ممکن اسـت نصف پول را برنده و نیمی دیگر را بازنده شوید. این نوع شرط بندی نیز همراه OVER / UNDER با اختلاف ۰.۲۵ اسـت.

 

Score Draw

بـه معنی امتیاز مساوی اسـت بـه این صورت کـه شـما بر سر گل هاي‌ مساوی شرط می بندید نه نتیجه کلی کـه بسته بـه نیمه اول یا دوم بودن، شرط شـما برنده برنده یا بازنده میشود.

 

Result + Total

بـه معنی پیشبینی نتیجه + مجموع گل هاست کـه شـما باید ان را پیشبینی کنید.

 

بـه عنوان مثال:

W TEAM A And Total > ۱.۵ بـه معنی برد تیم A و مجموع بیشتر از یک و نیم گل می باشد.

 

معنی HT/FT در شرط بندی فوتبال

FULL TIME / HALF TIME بـه معنی پیشبینی ترکیبی نیمه اول و وقت کامل اسـت کـه شـما باید هردو مورد را پیشبینی کنید.

 

Goal Interval – Yes/No

بـه معنی پیشبینی گل دریک فاصله زمانی خاص

 

Scores In Each Half

بـه معنی پیشبینی میزان کمتر یا زیاد بودن گل در هر نیمه ، این‌که کدام تیم دریک نیمه گل بیشتر یا کمتر میزند صرفا مهم اسـت و اعداد و نام تیم اهمیتی ندارد.

 

معنی ODDS در شرط بندی چیست؟

معنی اصطلاحات انگلیسی شرط بندی فوتبال

بـه معنی شانس یا ضریب در سایت هاي‌ شرط بندی اسـت.

 

 ۱st Half > ۲nd Half

بـه معنی این اسـت کـه گل هاي‌ نیمه اول بیشتر از نیمه دوم اسـت.

 

۱st Half = ۲nd Half

بـه معنی گل مساوی در هردو نیمه زده میشود.

 

۱st Half < ۲nd Half

بـه معنی این‌که گل هاي‌ نیمه اول کمتر از نیمه دوم خواهد بود.

 

Goals Scored In Both Halves – NO / Yes

بـه این معنی کـه شـما پیشبینی می‌کنید کـه گل در هردو نیمه بـه ثمر میرسد؟ بله یا خیر

 

Cleansheet در شرط بندی فوتبال

در معنی لغوی بـه معنای دروازه بسته اسـت ودر شرط بندی بـه این معنی اسـت کـه تیم مورد نظر شـما آیا موفق بـه ثبت کلین شیت میشود یا خیر.

 

Own Goal

بـه معنی گل بـه خودی اسـت کـه آیا در طول زمان مسابقه گل بـه خودی توسط بازیکنان زده میشود یا خیر.

 

۳Way
بـه معنی شرط هایي با ۳ نتیجه اسـت.

 

معنی Total Over / Under در شرط بندی

معنی اصطلاحات انگلیسی شرط بندی فوتبال

بـه معنی مجموع گل بیشتر/ کمتر و میتوان بـه حالت هاي‌ زیر ان را تعمیم داد:

 

Over ۰.۵:

مجموع گل بیشتر از ۰٫۵ یعنی حداقل ۱ گل باید زده شود تا برنده شوید.

 

Over ۱.۵:

مجموع گل بیشتر از ۱٫۵ یعنی حداقل ۲ گل باید زده شود تا برنده شوید.

 

Over ۲.۵:

مجموع گل بیشتر از ۲٫۵ یعنی حداقل ۳ گل باید زده شود تا برنده شوید.

 

Over ۳.۵:

مجموع گل بیشتر از ۳٫۵ یعنی حداقل ۴ گل باید زده شود تا برنده شوید.

 

Over ۴.۵:

مجموع گل بیشتر از ۴٫۵ یعنی حداقل ۵ گل باید زده شود تا برنده شوید.

 

Over ۵.۵:

مجموع گل بیشتر از ۵٫۵ یعنی حداقل ۶ گل باید زده شود تا برنده شوید.

 

Under ۰.۵:

مجموع کمتر از ۰٫۵ یعنی هیچ گلی رد و بدل نشود تا برنده شوید.

 

Under ۱.۵:

مجموع کمتر از ۱٫۵ یعنی حداکثر ۱ گل یا کمتر زده شود تا برنده شوید.

 

Under ۲.۵:

مجموع کمتر از ۲٫۵ یعنی حداکثر ۲ گل یا کمتر زده شود تا برنده شوید.

 

Under ۳.۵:

مجموع کمتر از ۳٫۵ یعنی حداکثر ۳ گل یا کمتر زده شود تا برنده شوید.

 

Under ۴.۵:

مجموع کمتر از ۴٫۵ یعنی حداکثر ۴ گل یا کمتر زده شود تا برنده شوید.

 

Under ۵.۵:

مجموع کمتر از ۵٫۵ یعنی حداکثر ۵ گل یا کمتر زده شود تا برنده شوید.

 

ورود به سایت شرط بندی فوتبال

برای آشنایی بیشتر با تمام آپشن هاي‌ پیشبینی فوتبال، میتوانید بـه سایت معتبر شرط بندی فوتبال مراجعه کنید. برای اینکار کافی اسـت تا بر روی لینک ورود بـه سایت کـه در پایین صفحه قرار داده ایم کلیک کنید. شـما در کمترین زمان بـه معتبرترین سایت پیشبینی و کازینو آنلاین ایران منتقل خواهید شد. جایی کـه می‌توانید از متنوع ترین گزینه هاي‌ شرط بندی  استفاده کنید.

 

شما در سایت nonelouder.com پرطرفدارترین پستهای جهان را مشاهده خواهید کرد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا